POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ways to Eliminate Mac Cleanser

The Way to Remove Out of The Mac? Many folks are having trouble. It may make your computer to perform slower and without any glitches. Listed here is how you liberated your speedmymac com self for good out of its own clutches and can remove it.

The initial thing you might wish to accomplish in order to legally embrace an emotional support dog is always to submit your correspondence of intent into the local ASPCA (American Society for the Prevention of Cruelty to Animals) to get that your ESA authorized. ESA approval is straightforward, quick, and cheap. There are some distinctive demands that must be fulfilled for your own application and also this write-up will cheap esa letter assist you to fill those forms out and submit it.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

ABEKOM

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia i wykorzystywania przez nas danych osobowych naszych klientów dokonujących zakupu w naszym sklepie internetowym dostępnym w domenie abekom.pl (dalej: Sklep) oraz korzystających z usług i funkcjonalności dostępnych w ramach Sklepu.

 

 1. KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA PRZETWARZANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych, jest Abekom sp. z o.o. ul. Tartaczna 5B, 70-893 Szczecin, NIP  9552355875 (zwaną dalej: „ABEKOM”). Możesz się z nami kontaktować przesyłając wiadomość na adres e-mail: abekom@abekom.pl

We wszelkich sprawach związanych z Twoimi danymi osobowymi oraz ich ochroną możesz pisać do nas na adres Abekom sp. z o.o. ul. Tartaczna 5B, 70-893 Szczecin

 

 1. ZASADY OCHRONY PRYWATNOŚCI

Twoje dane osobowe przetwarzamy zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zgodnie                                             z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”).

 

 1. JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERAMY

Polityka odnosi się do wszystkich naszych klientów (obecnych, potencjalnych i dawnych klientów) zgodnie z przepisami prawa jesteśmy zobowiązani przechowywać niektóre dane osobowe także przez określony czas po zakończeniu naszych relacji oraz, w ograniczonym zakresie, do osób, które korzystają z naszego Serwisu nie będąc naszymi klientami (osoby odwiedzające Sklep). 

To jakie dane zbieramy i przetwarzamy zależy od tego w jaki sposób korzystasz z naszego Sklepu. Dane, które zbieramy w związku z korzystaniem ze Sklepu, to w szczególności:

 1. dane pozwalające na identyfikację użytkownika Sklepu (np. imię, nazwisko, dane kontaktowe);
 2. informacje transakcyjne oraz finansowe (np. dane dotyczące płatności), informacje dotyczące zamówień, zakupów, zwrotów, rabatów;
 3. dane dotyczące upodobań i preferencji użytkownika (np. dane na temat tego jak często użytkownik odwiedza nasz Sklep, którymi Towarami jest zainteresowany – na podstawie liczby kliknięć w dany Towar).

W przypadku, gdy w celu realizacji umowy sprzedaży lub realizacji innej usługi dostępnej w ramach Sklepu, prosimy o podanie danych osobowych, niektóre z pól mogą być zaznaczone jako pola, których uzupełnienie jest obowiązkowe, z uwagi na to, że dane te są nam niezbędne do realizacji umowy lub usługi. W takim wypadku, jeżeli nie zdecydujesz się na udostępnienie nam tych danych, korzystanie z niektórych funkcji lub usług w ramach Sklepu może być niemożliwe.

 

 1. W JAKIM CELU ZBIERAMY DANE 

W zależności od tego w jaki sposób korzystasz z naszego Sklepu możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w jednym z poniższych celów:

 1. dokonania rejestracji w Sklepie tj. utworzenia Konta klienta – potrzebne nam będą do tego dane niezbędne do dokonania identyfikacji użytkownika i nadania dostępu do Konta. Podstawą przetwarzania danych w celu rejestracji i utworzenia Konta jest realizacja umowy tj. realizacja postanowień Regulaminu Sklepu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. zawarcia i realizacji umowy sprzedaży lub umowy, w związku z tym  przetwarzamy dane w celu realizacji Zamówienia, w tym przekazania informacji o jego szczegółach, zarządzania płatnościami za zakupione Towary, zarządzania ewentualnymi zwrotami po dokonaniu zakupu, wystawienia faktury lub paragonu, realizacji innych dostępnych w Sklepie usług związanych z kartami rabatowymi, podarunkowymi lub ofertami specjalnymi i promocjami. Podstawą przetwarzania jest  realizacja umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 
 3. dochodzenia lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. obsługi zapytań składanych za pośrednictwem poczty e-mail. Przetwarzanie danych w tym celu realizujemy na podstawie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub, jeżeli zapytanie dotyczy praw, o którym mowa w niniejszej Polityce Prywatności lub reklamacji naszych Towarów, to podstawą przetwarzania danych może być też wymóg wypełnienia nałożonych na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 5. prowadzenia działań promocyjnych np. konkursów, poprzez uczestnictwo, w których  użytkownik upoważnia nas do przetwarzania udostępnionych danych w zakresie i na warunkach opisanych w odrębnych regulaminach tj. w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) albo na podstawie zgody uczestnika akcji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 
 6. analizy użyteczności naszego Sklepu oraz jego ulepszania tj. w celach analitycznych i statystycznych – przetwarzamy dane w celu zbadania w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron naszego Sklepu. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym w tym wypadku jest ulepszanie jakości oferowanych przez Administratora usług lub towarów.
 7. prezentowania spersonalizowanych treści marketingowych dostosowywanych do zainteresowań użytkownika, możemy zapoznawać się z jego preferencjami, np. poprzez analizę tego jak często użytkownik odwiedza Sklep, którymi Towarami był zainteresowany (m.in. poprzez analizę liczby kliknięć na dany Towar lub dodania go do listy życzeń). Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest lepsze zrozumienie oczekiwań naszych klientów oraz dostosowanie usług do ich potrzeb. 

 

 1. PRZEZ JAKI OKRES PRZETWARZAMY DANE

Dane osobowe naszych klientów i osób odwiedzających Sklep będziemy przetwarzać wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane tj.:

 • przez okres, w którym jesteś zarejestrowany w Sklepie tj. posiadasz Konto klienta;
 • przez okres niezbędny do realizacji umowy sprzedaży Towarów oraz obsługi posprzedażowej tj. okres niezbędny do realizacji ewentualnych zwrotów lub reklamacji oraz przez okres wynikający z przepisów prawa (m.in. ustawy o rachunkowości), a po jego upływie przez okres przewidziany w przepisach prawa dla dochodzenia lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;
 • jeżeli przetwarzamy Twoje dane na podstawie udzielonej przez Ciebie odrębnie zgody, będziemy je przetwarzać przez okres wskazany w oświadczeniu o udzieleniu zgody, jednak nigdy nie dłużej niż do czasu jej cofnięcia;
 • w przypadku działań marketingowych, których realizacja stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, będziemy przetwarzać dane do czasu złożenia przez Ciebie  sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania.

 

 1. TWOJE PRAWA

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz uzyskania ich kopii, prawo do sprostowania danych, gdyby okazały się niekompletne lub błędne, prawo do usunięcia swoich danych lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora oraz w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnięcia.

Ponadto posiadasz prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych.

Ze wszystkich wskazanych powyżej praw możesz skorzystać kontaktując się z nami na   …………….. Wystarczy, że opiszesz nam prawo, z którego chcesz skorzystać. W celu realizacji przysługujących Tobie praw, w szczególności w celu dokonania identyfikacji, możemy poprosić Ciebie o podanie nam dodatkowych informacji. 

Możesz także wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

 1. ODBIORCY TWOICH DANYCH  

Będziemy udostępniać Twoje dane wyłącznie naszym zaufanym partnerom tj. podmiotom wspierającym nas w zakresie świadczonych przez nas usług, takim jak: instytucje finansowe, dostawcy usług technologicznych, dostawcy usług transporotowych, pocztowych, doręczeniowych, dostawcy usług związanych z obsługą klienta, dostawcy usług związanych z promocją i reklamą.

W przypadku, gdy któryś z naszych dostawców posiada siedzibę w kraju znajdującym się poza terytorium EOG, w każdym przypadku upewniamy się, że zapewnia on odpowiednie gwarancje bezpieczeństwa danych, których potwierdzeniem jest posiadanie stosownego certyfikatu np. Privacy Shield (w odniesieniu do podmiotów z USA), który można sprawdzić klikając na poniższy link: https://www.privacyshield.gov/list lub podpisane z nami Standardowe Klauzule Umowne zatwierdzone przez Komisję.

 

 1. POZOSTAŁE INFORMACJE

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak może być ono niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży lub udostępnienia niektórych funkcjonalności Sklepu. W związku z powyższym, konsekwencją ich niepodania może być, w niektórych przypadkach, niemożność zawarcia umowy sprzedaży, utworzenia Konta klienta lub udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie.

Dokładamy wszelkich starań, aby zabezpieczyć Twoje dane i chronić je przed nieuprawnionymi działaniami osób trzecich. Stosujemy niezbędne zabezpieczenia serwerów w celu ochrony danych, w szczególności certyfikat protokołu SSL. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia. Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sam nie zachowasz zasad bezpieczeństwa, w szczególności ważne jest  zachowanie w poufności loginu i hasła do Konta oraz nieudostępnianie ich osobom trzecim. W celu uniemożliwienia korzystania z  Konta osobom nieuprawnionym prosimy pamiętać o wylogowaniu się po zakończeniu korzystania ze Sklepu.

Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mogą ulec zmianie m.in. w przypadku zmiany w funkcjonowaniu Sklepu, wprowadzenia zmian, nowych usług lub funkcjonalności. O wszelkich zmianach Polityki Prywatności będziemy niezwłocznie informować na stronie Sklepu.

 

 1. POLITYKA PLIKÓW COOKIES

W czasie korzystania ze Sklepu automatycznie zbierane są dane dotyczące użytkownika takie jak adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies lub inne podobne mechanizmy takie jak system Google Analytics, mogą być także zapisywane w logach serwera. Wskazane mechanizmy stosowane są w celu ułatwienia użytkownikom korzystania z naszego Sklepu, poznania preferencji odnośnie sposobu korzystania ze Sklepu, wyświetlania reklam   i informacji dostosowanych do preferencji użytkownika. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep na Twoje urządzenia końcowe (np. komputer, telefon, tablet itp.) w czasie korzystania ze Sklepu. Pliki te zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

Pliki cookies wykorzystywane są m.in. w celu: 

 1. dostosowania zawartości stron Sklepu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Sklepu, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę Sklepu dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; 
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; 
 3. utrzymania sesji użytkownika Sklepu (po zalogowaniu do Konta), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;

Wykorzystywane przez nas pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Ciebie ze Sklepu i służą do przechowywania informacji takich jak Twoje hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie ze Sklepu. 

W ramach Sklepu stosowane są:

 • niezbędne pliki cookies tj. umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie dokonywania rejestracji w Sklepie;
 • tzw. wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Sklepu;
 • funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika; 
 • reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań. 

Pliki cookies zamieszczane są w Twoim urządzeniu końcowym mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z nami reklamodawców oraz partnerów. 

W każdym wypadku można zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując do tego odpowiednie opcje Twojej przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której korzystasz. Więcej przydatnych informacji na temat plików cookies można znaleźć pod adresem: www.wszystkoociasteczkach.pl 

Obok plików cookies Sklep może również gromadzić dane w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Twój adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której nastąpiło wejście na stronę  Sklepu. Niektóre podstrony Sklepu oraz środki służące do komunikacji mogą zawierać tzw. Web Beacon, które pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki.

Sklep korzysta z Google Analytics, serwisu analityki internetowej udostępnionego przez Google Inc. (“Google”). Google Analytics gromadzi pliki cookies stanowiące informacje dotyczące oglądalności stron internetowych oraz profilu systemowego użytkownika (włącznie z jego adresem IP). Informacje te są przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google używa tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Adresy IP użytkowników nie są łączone z żadnymi innymi danymi będącymi w posiadaniu Google. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane prawem, lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te informacje na zlecenie Google. Google nie będzie łączyć adresu IP użytkownika z innymi danymi przechowywanymi przez Google. Można zablokować korzystanie z plików cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej, jednak w takim przypadku niektóre z funkcji Sklepu mogą być niedostępne. 

Even the optimal/optimally essay companies have lately gained sufficient popularity among college students to possess earned the attention of many faculty and university campuses. Those who are trying https://pendrago.com/ to get a means to make some extra money ought to look at selling their own written essays for all these firms. If the course of action is uncomplicated, an individual may earn $200 a hour and more depending in their skill. There certainly are a few items to stay in mind when attempting to sell one essay to these businesses. It’s crucial that you investigate and assess the organizations to be certain they will pay for the informative article they are getting and not pocketing the tuition fee.

0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszy jest pustyPowrót do sklepu