PMMN4090

Standardowy mikrofon z uchwytem mocującym.

Product Description

Standardowy mikrofon z uchwytem mocującym.