PMLN6404

Zestaw rozdzielny.

Kategorie: , .

Product Description

Zestaw rozdzielny umożliwia oddzielne zainstalowanie modułu nadawczo/odbiorczego oraz panelu przedniego. Wymaga zastosowania przewodu PMKN4143 lub PMKN4144.